Byggsatsspecialisten som möter dina krav 

– Takstolar och väggblock av högsta kvalité

Typgodkända dataprogram

 

För att få en så exakt beräkning och dimensionering av takstolar som möjligt har olika system utvecklats för alla typer av takstolar.

I samarbete mellan Bjerking Ingenjörsbyrå AB / Nordisk Kartro AB och även CSC har system för dimensionering av takstolar utvecklats för alla typer av takstolar. Beräkningsmodeller och dimensioneringsvillkor är i flera fall baserade på erfarenheter från fullskaleprov med takstolar. Det ger med Planverkets medgivande bättre virkesdimension än traditionella modeller.

Dessa datasystem med beräkning och dimensionering för takstolar är typgodkända av Statens Planverk. Det innebär att deras innehåll är granskat och att den slutliga produkten blir en typgodkänd handling, som inte kräver ytterligare särskild granskning från Byggnämndens sida.

Produktionsutrustningarna för takstolar har utvecklats mycket under senare år. Idag finns exakta och snabbt inställbara virkeskapar och pressutrustning, som via magnetlåsning snabbt ställs in för nya takstolsgeometrier vid dimensionering av takstolar. Datorn ritar normalt också upp kaplistor för virket och flera tillverkare har egna dataterminaler för snabb beräkning.

Oavsett system är det viktigt för en snabb och korrekt handläggning att alla uppgifter om dimensionering, tillverkning och leverans kommer med redan i första förfrågan. Allt det här beskrivs under ”Vilka uppgifter behöver tillverkaren?”.

Kontakta oss för att få veta mer om beräkning och dimensionering av takstolar!