Byggsatsspecialisten som möter dina krav 

– Takstolar och väggblock av högsta kvalité

Kravspecifikation

För snabb och riktig offertgivning krävs exakta uppgifter om takstolarna. I princip samma uppgifter som behövs för dimensionering och tillverkning. Vi redovisar här de viktigaste punkterna:

  • Geometrisk utformning. Entydig och fullständig måttsättning.
  • Upplagslägen och bredder. Exakta lägen på alla stöd och deras bredd.
  • Centrumavstånd.
  • Låsning av virkesdimensioner skall om möjligt undvikas då detta så gott som alltid fördyrar takstolen.
  • Extralaster, t ex snöfickor, punktlaster av fläktar osv.
  • Krav på fria ytor inom takstolens ytterkontur för exempelvis trummor och fläktar.
  • Antal takstolar.
  • Byggnadsort.
  • Objektsnamn.
  • Särskilda önskemål.

Observera att förändring av någon av dessa uppgifter oftast medför en omdimensionering och en ny offert, med extra kostnader som följd. Vid komplicerade takkonstruktioner krävs ofta redovisning av takplan. Kontakta därför tillverkaren eller takstolskonstruktören i ett tidigt stadium.