Panel

Vi har de flesta typer av panel och monterar nästan uteslutande grundmålad eller slammad panel. En mellan strykning går också bra att få. Nedan finner du ett urval av de paneler som vi oftast monterar.

                               VALBO FAS                                    DUBBEL FAS                                         ENKEL FAS                           FALS PANEL

                                                                                    TIMMERPANEL                                       KÄLAD LÄKT                                           FASAD LÄKT     

Memory: 1.75 mb